ارسال

تجمع اعتراضی کشاورزان هندیجان


2017/01/12 | ۱۳۹۵-۱۰-۲۳

به گزارش منشتره، روز چهارشنبه شماری از کشاورزان هندیجان واقع در استان خوزستان، با برپایی تجمع به بی توجهی مقامات به خشکی رودخانه زهره تجمع اعتراض کردند.
برپایه این گزارش، کشاورزان هندیجان برای چندمین بار طی ماه جاری در اعتراض به خشکی رودخانه زهره و برداشتهای بی‌رویه آب رودخانه، مقابل دفتر امام‌جمعه رژیم در این شهر تجمع کردند. کشاورزان می گویند تنها منبع درآمد آنها کشاورزی است که با خشک شدن دریاچه زهره، زمین ها و باغات آنان نیز از بین خواهند رفت.

آخرین خبرهای ایران