ارسال

تداوم تجمع کارگزاران بیمه کشاورزی


2017/01/12 | ۱۳۹۵-۱۰-۲۳

به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایسنا" روز چهارشنبه صدها نفر از کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی برای چندمین بار مقابل مجلس رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند.
برپایه این گزارش، تجمع کنندگان که تعداد آنان نزدیک به 500 نفر بود، خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود در جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی بودند. آنان همچنین با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار تعیین وضعیت خود از دولت، سازمان مدیریت و مجلس بودند. لازم به یادآوری است که چندی پیش نیز با تجمع مقابل ساختمان مدیریت و برنامه‌ریزی رژیم به عدم تعیین تلکلیف وضعیت استخدامی خود، اعتراض کرده بودند.

آخرین خبرهای ایران