ارسال

تجمع دوباره کارگران کارخانه سامان کاشی بروجرد


2017/01/12 | ۱۳۹۵-۱۰-۲۳

به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایرنا" روز چهارشنبه شماری از کارگران کارخانه سامان کاشی بروجرد در اعتراض به عدم پرداخت معوقات خود برای چندمین بار، دست به تجمع اعتراضی زدند.
برپایه این گزارش، جمعی از کارگران کارخانه سامان کاشی برای پنجمین بار طی ماه جاری مقابل اداره تأمین اجتماعی رژیم در استان لرستان تجمع کرده و خواستار دریافت دستمزدهای معوقه خود و همچنین رسیدگی مقامات به مشکلات معیشتی ناشی از پرداخت نشدن دستمزدهای آنان، شدند. کارگران معترض می گویند، 56 نفر از کارگران این کارخانه در آستانه بازنشستگی هستند که کارفرما به بهانه های واهی بیمه آنها را واریز نکرده و شرایط برای بازنشستگی آنها تاکنون فراهم نشده است. این درحالی است که کارفرما حق بیمه هر ماه کارگران را کسر نموده ولی به حساب تامین اجتماعی واریز نکرده است.

آخرین خبرهای ایران