ارسال

جانباختن 238 کارگر در تهران طی هشت ماه اول سالجاری


2017/01/11 | ۱۳۹۵-۱۰-۲۲

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران اذعان کرد، در ۸ ماه اول امسال، دستکم 238 کارگر براثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده اند.
با بررسی آمارهای منتشر شده در سال های اخیر، "سقوط از بلندی"، "اصابت جسم سخت"، "سوختگی" و "کمبود اکسیژن" به دلیل فراهم نشدن ایمنی کار برای کارگران از سوی کارفرما، از جمله عوامل مرگ ناشی از حوادث کار است. معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رژیم اردیبهشت سال جاری خبر داد که سالانه دستکم ۹۸۰۰ نفر در ایران بر اثر حوادث و بیماری های شغلی جان خود را از دست می دهند.

آخرین خبرهای ایران