ارسال

ادامه اعتصاب و اعتراضات کارگران شرکت هپکو


2017/01/11 | ۱۳۹۵-۱۰-۲۲

بیش از هزار نفر از کارگران و کارکنان شرکت هپکو در اراک برای چهارمین روز متوالی به اعتصاب خود ادامه دادند.
کارگران شرکت ماشین سازی هپکو در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان، از روز 18 دیماه دست از کار کشیده و تجمعات اعتراضی برپا کرده اند. به گفته کارگران در جریان تجمعات روزهای گذشته کارگران، مسئولان مربوطه در خصوص پرداخت معوقات مزدی آنان وعده هایی دادند که هنوز محقق نشده است. کارگران هپکو از 5 ماه پیش تاکنون دستمزدی دریافت نکرده اند. این کارگران طی روزهای گذشته نیز در اعتراض به بی توجهی نسبت به مطالباتشان، در میدان مرکزی شهر اراک تجمع کردند.

آخرین خبرهای ایران