ارسال

تجمع مجدد کارگران و بازنشستگان صنعت فولاد مقابل مجلس


2017/01/11 | ۱۳۹۵-۱۰-۲۲

روز چهارشنبه 22 دیماه همزمان با ادامه بررسی مفاد لایحه برنامه ششم توسعه، صدها نفر از کارگران و بازنشستگان صنعت فولاد کشور که از شهرها و استان های مختلف به تهران رفته اند، برای دومین بار در ماه جاری مقابل مجلس رژیم تجمع کردند.
تجمع کنندگان خواستار لغو خودگردانی صندوق فولاد و انتقال آن به صندوق بازنشستگی کشور، مکلف کردن دولت به اجرای تعهدات و پرداخت مطالبات بازنشستگان فولاد مطابق آیین نامه معتبر فولاد، پرداخت به موقع حقوق و هزینه های درمانی خود هستند. معترضان می گویند، چندین سال است به دلیل مشکلات مالی صندوق فولاد آسایش دوران بازنشستگی شان برهم خورده و مسئولان رژیم مرتبا وضعیت مالی صندوق را بهانه می کنند. کارگران و بازنشستگان فولاد روز هفتم دیماه نیز مقابل مجلس تجمع کرده بودند.

آخرین خبرهای ایران