فراخوان به تظاهرات


2017-11-16 | ۱۳۹۶-۰۸-۲۵

مردم آزادیخواه !

جمهوری اسلامی بار دیگر محمود صالحی و رضا شهابی دو تن از رهبران سرشناس جنبش کارگری را در وضعیت وخیم جسمی، همراه تعداد دیگری از فعالین کارگری به بند کشیده است.

برای دفاع از آزادی این فعالین کارگری تظاهراتی در میدان مرکزی شهر استکهلم روز شنبه 18 نوامبر از ساعت 2 تا 4 بعدازظهر برگزار می شود. ما همه احزاب و سازمانهای چپ وانقلابی ،نهادهای انساندوست و مردم مبارزو آزادیخواه را به شرکت دراین آکسیون و دفاع از این فعالین کارگری فرا می خوانیم.

Plats : Sergelstorg

Tid: Lördag 18 november Kl : 14:00 – 16:00

برگزارکننده: حزب کمونیست ایران - تشکیلات استکهلم