اطلاعیه کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران در رابطه با حمله تروریستی در شهر استکهلم سوئد


2017-04-08 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۹
komala,cpi

در نتیجه زیر گرفتن عابران پیاده در یکی از خیابانهای مرکزی و پر جمعیت شهر استکهلم در سوئد از طرف راننده یک کامیون، حداقل چهار نفر جان خود را از دست داده و ١٥ نفر دیگر زخمی شدەاند. گزارشات منتشر شده حاکی
از آن است که یک نفر، که با گروههای اسلامی ارتباط داشته و گمان می رود راننده کامیون بوده است، بازداشت شده است. گروههای اسلامی که، بسیاری از کشورهای جهان، بویژه کشورهای خاورمیانە را به قتلگاه مردم بی دفاع تبدیل کردەاند، اکنون هر از گاهی یکی از کشورهای اروپایی را نیز آماج حملات جنایتکارانه خود قرار می دهند و به قتل عام مردم غیر نظامی می پردازند. گسترش فقر اقتصادی، استبداد سیاسی و جنگهای فرقەای و مذهبی در خاورمیانه، که دولت های سرمایەداری مستقیما" در آن نقش دارند، و همچنین گسترش شکاف طبقاتی و تبعیض نژادی در جوامع اروپایی، منشاء حملات تروریستی است که در چند سال اخیر در قلب اروپا اتفاق افتادەاند. در چنین شرایطی موثرترین ابزار مقابله با تروریسم به میدان آمدن نیروهای چپ و کارگری، مردم آزادیخواه و سازمانهای بشردوست است که همزمان می توانند از تبدیل شدن این حملات تروریستی به خوراک تبلیغاتی جریانات نژاد پرست و احزاب راسیستی جلوگیری کنند و از سوی دیگر نگذارند دولتهای اروپایی به بهانه حملات تروریستی مرزهای خود را بر روی هزاران پناهجوی گریخته از جنگ تروریستها ببندند. یقینا" روزی فرا خواهد رسید که وجدان آگاه و روحیه انساندوستی مردم آزادیخواه، چه در خاورمیانه و چه در کشورهای اروپایی، نخواهد گذاشت که نیروهای ضد انسانی، اعم از تروریستهای اسلامی و یا گروههای راست و نژاد پرست، همچنان این جوامع را به میدان اعمال خشونت و تفرقه تبدیل کنند و البته که،
نخواهند گذاشت دولتهای سرمایەداری در بستر چنین وضعیتی به حاکمیت خود ادامه دهند. تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران، ضمن محکوم کردن حمله جنایتکارانه در استکهلم، به سهم خود در جهت همبستگی مردم آزادیخواه و قربانیان شرایط موجود تلاش خواهد کرد و در این راستا سایر نیروهای آزادیخواه، بشر دوست، چپ و نهادهای کارگری را به تشکیل جبهەای مشترک علیه افراگرائی اسلامی از یک طرف و نژادپرستی و سیاست های پناهنده ستیز از طرف دیگر فرا می خواند.
کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران ٨ آوریل ٢٠١٧