علیه حاکمیت نظام سرمایه داری و در کنار قربانیان معدن زغال سنگ یورت


2017-05-09 | ۱۳۹۵-۰۲-۱۹

انفجار در معدن زغال سنگ یورت آزاد شهر در استان گلستان که باعث کشته شدن 26 نفر و مفقود گشتن 10 کارگر دیگر که مجموعا به 35 قربانی در معدن زغال سنگ انجامید، همه ی کارگران ایران و هم طبقه ای های آنان در اقصی نقاط جهان را در ماتمی عمیق فرو برد. این حادثه در شرایطی به وقوع پیوست، که آمار حوادث ناشی از کار بویژه در ایران و با حاکمیت نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی بالاست، زیرا همه ی بخش های متفاوت اشتغال کارگری کاملا از امنیت حرفه ای بی بهره اند. آمار سازمان جهانی کار (ILO) اعلام می دارد که هر 15 ثانیه یک کارگر و هر ساعت 240 کارگر در جهان بر اثر حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست می دهند. در واقع قربانیان حوادث کارگری در سطح جهانی از مرز 600000 گذشته است و با انضمام حوادث همانند مصدومیت و نقص عضو، آمار آن به چند میلیون خواهد رسید. ما قربانیان 300 کارگر معدن سومای ترکیه و نیز 134 کارگر معدنچی در شمال شرق کلمبیا را در زمانی نه چندان دور، از یاد نخواهیم برد. در ایران حوادث ناشی از کار به دلیل معادلات مافیایی سرمایه و خصوصی سازی های بی حساب و دزدی های آشکار نجومی هر ساله نسبت به گذشته سیر صعودی دارد و جایی برای پوشش امنیتی طبقه کارگر باقی نمی گذارد. حقیقت اینست که جان این انسان های شریف برای صاحبان سرمایه و حاکمیت سیاسی، ارزشی ندارد.

بدین علت است که قربانیان حوادث ناشی از کار در ایران با بهره گیری از آمار مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و با منظور کردن رقم تقریبی افزایش سالانه ی 15 درصدی، میتوان اذعان داشت که حادثه ناشی از کار، جان 2000 کارگر زن و مرد را هر ساله در بر میگیرد.

ما قربانیان معادن زغال سنگ در بخش های مختلف ایران بویژه در کرمان و طبس و معدن "یال شمالی" را از یاد نخواهیم برد که اکنون معدن "یورت" آزاد شهر در استان گلستان بدان اضافه شده است.

شورای همبستگی با جنبش کارگری، حاکمیت سرمایه و دولت اسلامی را مسئول مستقیم اینگونه حوادث مرگبار میداند و با حمایت از خواسته ها و مطالبات آنها در رابطه با پوشش امنیتی کار، در کنار آنها قرار میگیرد.

شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس

سرنگون باد نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی در ایران

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

conseil.solid21@gmail.com
16 اردیبهشت 1396 ـ 6 مه 2017