بزرگداشت روز جهانی زن در فرانکفورت آلمان

روز یکشنبه مصادف با 8 مارس روز جهانی زن جمع کثیری از زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب در شهر فرانکفورت آلمان راهپیمایی کردند.
در این راهپیمایی که از ساعت ۱۴ بعدازظهر در مسیری طولانی تا مرکز شهر فرانکفورت ادامه یافت، اعضا و دوستداران حزب کمونیست ایران و کومه له نیز به صورت فعال شرکت جستند. این مراسم تا ساعت 17 عصر به طول انجامید.

  • تاریخ 09.03.2015
  • نویسنده payaam.org